Başlık İndeksini Listele


 
Planlanmış Konferans Başlık
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Acem ve Rum Toprakları Arasında Gerçekleşen Ulema Hareketliliğinde İlişki Ağlarının Yeri Özet
Sena Fidan
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Avrupa Arşiv ve Kütüphanelerindeki Osmanlı Tarihi Özet
Bülent Arı
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Bir Süleyman Var Süleyman'da Süleyman'dan İçeru Özet
Dursun Ali Tökel
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Edebiyatın Tanıklığı: Süleymaniye Külliyatı İnşasının Şairler (XVI. yüzyıl) Tarafından Tarihlendirilmesi Özet
Sadık Yazar
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Eğitim-Öğretim ve Müfredat Programı Açısından Süleymaniye Dârülhadisi Özet
Mehdin Çiftçi
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Kanuni Sultan Süleyman Ve Kanuni Dönemi Vakıfları Özet
Mevlüt Çam
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Kanuni Vakfiyesi Ve Süleymaniye Külliyesi Özet
Yasin Yılmaz
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Medeniyetin Bedeni: Mîmârî… Rûhu: Mûsikî Özet
Yalçın Çetinkaya
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Modern Edebiyatın “Süleymaniye”si Özet
Zeynep Kevser Şerefoğlu
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Osmanlı Devleti’nde Hekim Olmak: XVI. yy’da Tıp Anlayışı, Eğitim ve Gelenek Özet
Tuncay Zorlu
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Osmanlı Eğitim Sisteminin Zirve Kurumu Süleymaniye Medreseleri Özet
Mehmet İpşirli
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Osmanlı İmparatorluğu’nda XV. Yüzyılın Sonlarında Mesleki ve Entelektüel Gruplaşmalar ve Molla Lütfi’nin Katli Meselesi Özet
Abdurrahman Atçıl
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Osmanlı Kadı Sicilleri: Kanuni Döneminden Örnekler Özet
Kenan Yıldız
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Şeriyye Sicilleri Ve Meşihat Arşivlerinde Kanuni Sultan Süleyman Dönemine Ait Kayıtlar Özet
Esra Yıldız
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Sinan, Süleyman ve Itrî Özet
Sadettin Ökten
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Süleymaniye Semtinin Korunmasında Sürdürülebilirlik ve Vakıf Geleneği Özet
Alidost Ertuğrul
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Süleymâniye: Mîmârînin Müziği Özet
Savaş Ş. Barkçin
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Süleymaniye’nin Simgesel Varlığı Özet
Suphi Saatçi
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Tarihsel Perspektiften Sultan Süleyman Döneminde İlim ve Ta'lim Özet
Vehbi Baysan
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu The Ottoman expansion into the Indian Ocean during the reign of Sultan Süleyman (1520-66) Özet
Suraiya Roschan Faroqhi
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Vakıf ve Diğer Arşiv Belgelerinin Günümüz Restorasyon Uygulamaları Açısından Önemi Süleymaniye Örneği Özet
Zeynep Aygen
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu XVI. Yüzyılda Bilâd-ı Arab’dan Genç Bir Alimin İlişki Ağları: Bedrüddîn el-Gazzî ve Seyahatnamesinde Bahsettiği Kişiler Özet
Gürzat Kami
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Medresesi’nde Bir Edebiyat Okulu Özet
Abdullah Karaaslan
 
1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu Yahya Kemal’in Şiirinde Ve Düşünce Dünyasında Malazgirt Ve Süleymaniye Özet
Beşir Ayvazoğlu
 
Toplam 24 ögeden 1 - 24 arası
 
Ibn Haldun University
Ulubatlı Hasan Caddesi, No:2
34494 - Başakşehir, İstanbul, Turkey
e-Mail: meeting@ihu.edu.tr
Tel. +90 212 692 0 212