Başlık İndeksini Listele


 
Planlanmış Konferans Başlık
 
Acem ve Rum Toprakları Arasında Gerçekleşen Ulema Hareketliliğinde İlişki Ağlarının Yeri Özet
Sena Fidan
 
Avrupa Arşiv ve Kütüphanelerindeki Osmanlı Tarihi Özet
Bülent Arı
 
Bir Süleyman Var Süleyman'da Süleyman'dan İçeru Özet
Dursun Ali Tökel
 
Edebiyatın Tanıklığı: Süleymaniye Külliyatı İnşasının Şairler (XVI. yüzyıl) Tarafından Tarihlendirilmesi Özet
Sadık Yazar
 
Eğitim-Öğretim ve Müfredat Programı Açısından Süleymaniye Dârülhadisi Özet
Mehdin Çiftçi
 
Kanuni Sultan Süleyman Ve Kanuni Dönemi Vakıfları Özet
Mevlüt Çam
 
Kanuni Vakfiyesi Ve Süleymaniye Külliyesi Özet
Yasin Yılmaz
 
Medeniyetin Bedeni: Mîmârî… Rûhu: Mûsikî Özet
Yalçın Çetinkaya
 
Modern Edebiyatın “Süleymaniye”si Özet
Zeynep Kevser Şerefoğlu
 
Osmanlı Devleti’nde Hekim Olmak: XVI. yy’da Tıp Anlayışı, Eğitim ve Gelenek Özet
Tuncay Zorlu
 
Osmanlı Eğitim Sisteminin Zirve Kurumu Süleymaniye Medreseleri Özet
Mehmet İpşirli
 
Osmanlı İmparatorluğu’nda XV. Yüzyılın Sonlarında Mesleki ve Entelektüel Gruplaşmalar ve Molla Lütfi’nin Katli Meselesi Özet
Abdurrahman Atçıl
 
Osmanlı Kadı Sicilleri: Kanuni Döneminden Örnekler Özet
Kenan Yıldız
 
Şeriyye Sicilleri Ve Meşihat Arşivlerinde Kanuni Sultan Süleyman Dönemine Ait Kayıtlar Özet
Esra Yıldız
 
Sinan, Süleyman ve Itrî Özet
Sadettin Ökten
 
Süleymaniye Semtinin Korunmasında Sürdürülebilirlik ve Vakıf Geleneği Özet
Alidost Ertuğrul
 
Süleymâniye: Mîmârînin Müziği Özet
Savaş Ş. Barkçin
 
Süleymaniye’nin Simgesel Varlığı Özet
Suphi Saatçi
 
Tarihsel Perspektiften Sultan Süleyman Döneminde İlim ve Ta'lim Özet
Vehbi Baysan
 
The Ottoman expansion into the Indian Ocean during the reign of Sultan Süleyman (1520-66) Özet
Suraiya Roschan Faroqhi
 
Vakıf ve Diğer Arşiv Belgelerinin Günümüz Restorasyon Uygulamaları Açısından Önemi Süleymaniye Örneği Özet
Zeynep Aygen
 
XVI. Yüzyılda Bilâd-ı Arab’dan Genç Bir Alimin İlişki Ağları: Bedrüddîn el-Gazzî ve Seyahatnamesinde Bahsettiği Kişiler Özet
Gürzat Kami
 
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Medresesi’nde Bir Edebiyat Okulu Özet
Abdullah Karaaslan
 
Yahya Kemal’in Şiirinde Ve Düşünce Dünyasında Malazgirt Ve Süleymaniye Özet
Beşir Ayvazoğlu
 
Toplam 24 ögeden 1 - 24 arası
 
Ibn Haldun University
Ulubatlı Hasan Caddesi, No:2
34494 - Başakşehir, İstanbul, Turkey
e-Mail: meeting@ihu.edu.tr
Tel. +90 212 692 0 212