Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
Bölüm:
 
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Medresesi’nde Bir Edebiyat Okulu
Abdullah Karaaslan
Osmanlı İmparatorluğu’nda XV. Yüzyılın Sonlarında Mesleki ve Entelektüel Gruplaşmalar ve Molla Lütfi’nin Katli Meselesi
Abdurrahman Atçıl
Yahya Kemal’in Şiirinde Ve Düşünce Dünyasında Malazgirt Ve Süleymaniye
Beşir Ayvazoğlu
Avrupa Arşiv ve Kütüphanelerindeki Osmanlı Tarihi
Bülent Arı
Bir Süleyman Var Süleyman'da Süleyman'dan İçeru
Dursun Ali Tökel
Şeriyye Sicilleri Ve Meşihat Arşivlerinde Kanuni Sultan Süleyman Dönemine Ait Kayıtlar
Esra Yıldız
XVI. Yüzyılda Bilâd-ı Arab’dan Genç Bir Alimin İlişki Ağları: Bedrüddîn el-Gazzî ve Seyahatnamesinde Bahsettiği Kişiler
Gürzat Kami
Osmanlı Kadı Sicilleri: Kanuni Döneminden Örnekler
Kenan Yıldız
Eğitim-Öğretim ve Müfredat Programı Açısından Süleymaniye Dârülhadisi
Mehdin Çiftçi
Osmanlı Eğitim Sisteminin Zirve Kurumu Süleymaniye Medreseleri
Mehmet İpşirli
Kanuni Sultan Süleyman Ve Kanuni Dönemi Vakıfları
Mevlüt Çam
Sinan, Süleyman ve Itrî
Sadettin Ökten
Edebiyatın Tanıklığı: Süleymaniye Külliyatı İnşasının Şairler (XVI. yüzyıl) Tarafından Tarihlendirilmesi
Sadık Yazar
Süleymâniye: Mîmârînin Müziği
Savaş Ş. Barkçin
Acem ve Rum Toprakları Arasında Gerçekleşen Ulema Hareketliliğinde İlişki Ağlarının Yeri
Sena Fidan
Süleymaniye’nin Simgesel Varlığı
Suphi Saatçi
The Ottoman expansion into the Indian Ocean during the reign of Sultan Süleyman (1520-66)
Suraiya Roschan Faroqhi
Tarihsel Perspektiften Sultan Süleyman Döneminde İlim ve Ta'lim
Vehbi Baysan
Osmanlı Devleti’nde Hekim Olmak: XVI. yy’da Tıp Anlayışı, Eğitim ve Gelenek
Tuncay Zorlu
Medeniyetin Bedeni: Mîmârî… Rûhu: Mûsikî
Yalçın Çetinkaya
Kanuni Vakfiyesi Ve Süleymaniye Külliyesi
Yasin Yılmaz
Vakıf ve Diğer Arşiv Belgelerinin Günümüz Restorasyon Uygulamaları Açısından Önemi Süleymaniye Örneği
Zeynep Aygen
Modern Edebiyatın “Süleymaniye”si
Zeynep Kevser Şerefoğlu
Süleymaniye Semtinin Korunmasında Sürdürülebilirlik ve Vakıf Geleneği
Alidost Ertuğrul
 
Ibn Haldun University
Ulubatlı Hasan Caddesi, No:2
34494 - Başakşehir, İstanbul, Turkey
e-Mail: meeting@ihu.edu.tr
Tel. +90 212 692 0 212