Açık Konferans Sistemleri

Medeniyetin Bedeni: Mîmârî… Rûhu: Mûsikî


Yalçın Çetinkaya

Son değişiklik: 19-10-2018

Özet


Medeniyeti bir “insan” gibi düşünecek ve “insan”ın da ruh ve beden demek olduğunu hatırlayacak olursak eğer; insanın ruh ve bedeninin de “hayat” için birbirinin tamamlayıcısı olduğunu göz önüne alacak olursak, medeniyet de bu anlamda bir beden ve ruha sahib olmalıdır. Medeniyetin cismânî yani maddî veya bedensel varlığını onun mîmârîsi, manevî veya ruhsal varlığını da mûsikîsi ifade eder. Bu bakımdan, ruh ve beden hayat açısından nasıl birbirinin ayrılmaz cüzleri ise, medeniyet ve medeniyetin hayatı açısından da mîmârî ve mûsikî, birbirinin ayrılmaz hatta mütemmim cüzüdür. İnsanın hayatı (veya yaşaması) nasıl ruh ve bedenin birarada olmasına bağlıysa, medeniyetin hayatı da ruh ve bedeninin, yani onun rûhunu yansıtan mûsikîsi ile bedeni demek olan mîmârîsinin birarada olması, onların varlığı ve yaşamasına bağlıdır.