Açık Konferans Sistemleri

Edebiyatın Tanıklığı: Süleymaniye Külliyatı İnşasının Şairler (XVI. yüzyıl) Tarafından Tarihlendirilmesi


Sadık Yazar

Son değişiklik: 19-10-2018

Özet


Klasik Türk edebiyatı geleneği, nazım biçimi ve türü repertuarının oldukça geniş ve zengin olduğu bir edebiyat geleneğidir. Bu türler arasında, gazel gibi yoğun bir mecaz diliyle ve dolaylı olarak topluma, sosyal hayata pencereler açan türler yanında mecazdan daha uzak, hakikat diline daha yakın bir üslup ile ve daha az dolaylı olarak topluma ve sosyal hayata kapılar açan bazı türler de bulunmaktadır. Bu türler arasında sayılabilecek tarih düşürme manzumelerinde; doğum, ölüm, evlenme ve tayin gibi oldukça farklı hadiseler tarihlendirilirken inşası tamamlanan bir mimari eser de gözden kaçırılmamaktadır. Bu çalışmada bahsi geçen tarih düşürme geleneği çerçevesinde, 1557 yılında tamamlanan Sülyemaniye Külliyatı’nın inşasına şairlerin düşürdükleri tarihler tespit edilip içerik ve üslup açısından yorumlanmaya çalışılacaktır.