Açık Konferans Sistemleri

Sinan, Süleyman ve Itrî


Sadettin Ökten

Son değişiklik: 19-10-2018

Özet


Sinan'ın Süleymaniye Camii'nde ortaya koyduğu mimarî ile bestekâr Itrî'nin bestelediği eserler ve mûsikîsi arasında aynı medeniyet tasavvurunun ürünleri olmaları hasebiyle bağlantılar kurulabilir. Sinan'ın Süleymaniye'de taşlarla yaptığını, Itrî mûsikîsinde seslerle yapmıştır.