Açık Konferans Sistemleri

Kanuni Sultan Süleyman Ve Kanuni Dönemi Vakıfları


Mevlüt Çam

Son değişiklik: 19-10-2018

Özet


Vakıflar, bir iyilik ve hayır müessesesi olmasının yanısıra, bir ihya, imar ve inşa hareketidir. Özellikle İslam medeniyetlerinde vakıf müessesesi ayrı ve özel bir öneme sahiptir. İslam medeniyetlerinde fethedilen yerler genel olarak vakıflar yoluyla imar ve inşa edilmekteydi. Ayrıca fethedilen yerlerde yüzyıllarca kalabilmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi de hiç şüphesiz vakıflardır.

İslam medeniyetlerinin en büyük temsilcilerinden birisi de Osmanlı Devletidir ve Osmanlı Döneminde siyasi anlamda İslam medeniyeti en büyük sınırlarını oluşturmuş bir medeniyettir. Bu medeniyetin oluşmasında yüzyıllarca baki kalmasında vakıfların yeri ve önemi de yadsınamaz bir gerçektir. Bilindiği üzere askeri, siyasi ve diğer alanlarda Osmanlı medeniyetinin zirvesi Kanuni Sultan Süleyman Sultan Süleyman dönemidir.

Bu sebeple çalışmamızda, İstanbul, Şam, Mekke-Medine ve Rodos’ta bulunan ve vakfiyesi mevcut vakıflar ile Kudüs’te bulunan ve vakfiyesine ulaşılamayan Kanuni Sultan Süleyman Han vakıfları değerlendirilecektir.

Ayrıca VGM ve diğer bazı arşivlerdeki Kanuni Döneminde kurulan vakıflara ait bilgiler aktarılacaktır.  Ayrıca çalışmada vakfiye haricinde, vakıflarla ilgili önemli bilgiler aktaran belgeler ile ilgili de bilgiler verilecektir.