Açık Konferans Sistemleri

Eğitim-Öğretim ve Müfredat Programı Açısından Süleymaniye Dârülhadisi


Mehdin Çiftçi

Son değişiklik: 19-10-2018

Özet


Kanûnî Sultan Süleyman tarafından 1556-1557 tarihinde Mimar Sinan’a yaptırılan Süleymaniye Dârülhadisi, Süleymaniye Külliyesi bünyesinde yer almaktadır. Caminin kıble tarafındaki dershane ile güney-doğusundaki talebe hücreleri binalarından oluşan Dârülhadis, kuruluş tarihinden Osmanlı’nın son dönemine kadar Osmanlı medrese sisteminin zirvesinde yer almıştır. Bu tebliğde Dârülhadis; Osmanlı eğitim sistemi içerisindeki yeri, öğretim kadrosu niteliği, okutulan dersler ve eserler gibi eğitim-öğretim ve müfredat yönleriyle ele alınacaktır.