Açık Konferans Sistemleri

Bir Süleyman Var Süleyman'da Süleyman'dan İçeru


Dursun Ali Tökel

Son değişiklik: 19-10-2018

Özet


“Kadim dünyada sanat bir hâmîye muhtaç idi. Hâmîler ise genelde devlet adamlarıydı. Sanat, bir sarayın, bir köşkün, bir kasrın, yani bir yöneticinin yaşadığı dünyanın çevrelerinde neşv u nema bulur ve oradan dalga dalga etrafa yayılırdı. Peki hâmî ile sanatçı arasında ilişki nasıldı? Kim kime neyi ne kadar borçluydu? Birbirlerine neleri borçluydu? Hâmî olan kişi madden ve manen sanatkârın arkasında idi ve onun işini hakkıyla yapması için pek çok imkânı sağlıyordu. Peki, hâmî, sanatkâra ne borçlu idi? Eğer bir sanatkârı veya sanatkârları olmasa hâmî olan devlet adamı ne kaybediyordu veya bir şey kaybediyor muydu?

Kanunî Sultan Süleyman, kendisi hem bir şâir hem de eşsiz bir hâmî idi ve etrafında pek çok şâir vardı. Bu sunumda onun nasıl bir hâmî olduğu üzerinde durulacak ve bu anlamda sanat ve sanatkâra yaptığı katkılar üzerinde durulmaya çalışılacaktır.