Program

Geçmişten Geleceğe İbn Haldun 3-4 Haziran 2006

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İBN HALDUN

Vefatının 600. Yılında İbn Haldun’u Yeniden Okumak
3-4 Haziran 2006
TDV İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İSAM),İSTANBUL
3 Haziran, Cumartesi
9:30-10:00

Açılış Konuşmaları
M. Âkif Aydın
Recep Şentürk
10:00-10:30

Açılış Konferansı
Şerif Mardin

İBN HALDUN'UN MİRASI
10:45-13:00

Oturum I: İbn Haldun, Siyaset ve İktisat
Başkan ve Müzakereci: Ahmet Tabakoğlu
1. İbrahim Erol Kozak: “Epistemolojik Dönüşüm ve İbn Haldun”
2.Şenol Korkut: “İbn Haldun'un Medeni Siyaset İlmini Eleştirisi”
3. Selim Cafer Karataş: “İbn Haldun’un İktisat Teorisi Bağlamında Milletlerin Yükselişi ve Çöküşü”
4. Mustafa Özel: “İbn Haldun’un İktisadi Görüşleri”
-Öğle yemeği -
14:00-16:00

Oturum II: İbn Haldun, Tarih, Hukuk ve Toplum
Başkan ve Müzakereci: Mustafa Fayda
5. Ferhat Koca: “İbn Haldun’un Fıkhî Birikimi ve İslâm Hukuk Tarihiyle İlgili Görüşleri (Mukaddime Çerçevesinde)”
6. Yavuz Yıldırım: “İbn Haldun’un Tarih Metodolojisi”
7. M. Akif Kayapınar: “İbn Haldun'da Asabiyet”
8. Enes Karić: “Ibn Khaldun’s Views on Tafsir (Qur’anic Commentary) as Discussed in His al-Muqaddimah
16:15-18:15

Oturum III: İbn Haldun ve İslami İlimler
Başkan ve Müzakereci: Süleyman Uludağ
9. Murteza Bedir: “İbn Haldun’un Gözüyle Naklî İlimler”
10. Ömer Türker: “Mukaddime’deki Aklî İlimler Algısının Değerlendirilmesi”
11. Hilmo Neimarlija: “Ibn Khaldun’s Reflections on the Idea of History”
12. Ali Çaksu: “İdeal-Gerçek Uyuşmazlığına İbn Haldun'un Yaklaşımının Bazı Örneklerle Tahlili”

*****
4 Haziran, Pazar

DÜNYADA İBN HALDUN OKUMALARI
9:30-11:15

Oturum IV: İbn Haldun’un İslam Dünyasına Tesiri
Başkan ve Müzakereci: Ümit Meriç
13. Ejder Okumuş: “İbn Haldun’un Osmanlı Düşüncesine Etkileri”
14. Cengiz Tomar: “Mit ve Gerçek Arasında: Arap dünyasında İbn Haldun Tartışmaları”
15.Taghi Azadarmaki: “Ibn Khaldun’s Social Theory and Iranian Society”
11:30-13:00

Oturum V: İbn Haldun’un Batı Düşüncesine Tesiri
Başkan ve Müzakereci: Ahmet Arslan
16. Mahmoud Dhaouadi: “The Concept of Change in
Ibn Khaldun’s and Western Classical Sociologists’ Thought”
17. Yusuf Kaplan: “Batılı Yorumcular ve İbn Haldun’un Medeniyet Kavramı”
-Öğle yemeği -

İBN HALDUN GÖZÜYLE GÜNÜMÜZ ve GELECEK
14:00-15:15

Oturum VI: İbn Haldun’dan Hareketle Yeni Kuramsal Arayışlar
Başkan ve Müzakereci: Kenan Gürsoy
18. Lütfi Sunar -Faruk Yaslıçimen: “Sosyal Bilimlerde Açılım İmkanları: İbn Haldun’dan Hareketle Bir Analiz”
19. Tahsin Görgün: “İbn Haldun’un Toplum Metafiziğinin Güncelliği ve Günümüzde Toplum Araştırmaları Açısından Önemi”
15:30-17:15

Oturum VII: İbn Haldun’dan Hareketle Modern Dünyayı Yorumlamak
Başkan ve Müzakereci: Şerif Mardin
20. Durmuş Hocaoğlu: "İbn Haldun Perspektifinden Avrupa Birliği’nin Geleceği”
21. Syed Farid Alatas: “Current Muslim Reform Projects and Their Destiny: A Critical Analysis from Ibn Khaldun’s Perspective”
22. Recep Şentürk: “Medeniyetler Sosyolojisi: İbn Haldun’un Umran Kuramı Açısından Medeniyetler Arası İlişkilerin Geleceği”
17:30-18:30

Değerlendirme Konuşmaları
Başkan: Mehmet Genç
 
Ibn Haldun University
Ulubatlı Hasan Caddesi, No:2
34494 - Başakşehir, İstanbul, Turkey
e-Mail: meetings@ihu.edu.tr
Tel. +90 212 692 0 212