Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Presentations

An Analysis of Ibn Khaldun’s Approach to the Disparity Between Ideal and Reality PDF (English)
Ali Çaksu
Mit ve Gerçek Arasında: Arap Dünyasında İbn Haldun Tartışmaları PDF (English) | PDF (Türkçe)
Cengiz Tomar
Ibn Haldun’s Theory of Development: Does It Help Explain The Low Performance of the Present - Day Muslim World? PDF (English)
M. Umer Chapra
İbn Haldun Perspektifinden Avrupa Birliği’nin Geleceği PDF (Türkçe)
Durmuş Hocaoğlu
İbn Haldun’un Osmanlı Düşüncesine Etkileri PDF (Türkçe)
Ejder Okumuş
İbn Haldun’un Fıkhı Birikimi ve İslâm Hukuk Tarihiyle İlgili Görüşleri(Mukaddime Çerçevesinde) PDF (Türkçe)
Ferhat Koca
Sosyal Bilimlerde Açılım İmkânları: İbn Haldun’dan Hareketle Bir Analiz PDF (English) | PDF (Türkçe)
Lütfü Sunar, Faruk Yaslıçimen
Epistemolojik Dönüşüm ve İbn Haldun PDF (Türkçe)
İbrahim Erol Kozak
İbn Haldun’da Asabiyet PDF (English) | PDF (Türkçe)
M. Akif Kayapınar
The Concept of Change in Ibn Khaldun’sand Western Classical Sociologists’ Thought PDF (English) | PDF (English)
Mahmoud Dhaouadi
İbn Haldun’un Gözüyle Naklî İlimler PDF (Türkçe)
Mürteza Bedir
İslâmî ve Batılı Epistemolojik Yaklaşımlar: İbn Haldun ve Weber Örneği PDF (English) | PDF (Türkçe)
Nurullah Ardıç
Mukaddime'deki Aklî ilimler Algısının Değerlendirilmesi PDF (English) | PDF (Türkçe)
Ömer Türker
The Sociology of Civilisations: Ibn Khaldun and a Multi-Civilisational World Order PDF (English) | PDF (Türkçe)
Recep Şentürk
Economic Theory of Ibn Khaldun and Rise and Fall of Nations PDF (English)
Selim Cafer Karataş
Ibn Khaldun's Perception of Sufis and Sufism: The Discipline of Tasawwuf in Umran PDF (English) | PDF (Türkçe)
Semih Ceyhan
Ibn Khaldun's Critique of the Theory of al-Siyâsah al-Madaniyyah PDF (English) | PDF (Türkçe)
Şenol Korkut
Current Muslim Reform Projects and Their Destiny: A Critical Analysis from Ibn Khaldun’s Perpective PDF (English)
Syed Farid Alatas
Ibn Khaldun’s Social Theory and Iranian Society PDF (English)
Taghi Azadarmaki
İbn Haldun’un Tarih Metodolojisi PDF (Türkçe)
Yavuz Yıldırım
Batılı Yorumcular ve ibn Haldun’un Medeniyet Kavramı PDF (Türkçe)
Yusuf Kaplan

Symposium Book

Uluslararası Sempozyum Geçmişten Geleceğe İbn Haldun Vefatının 600. Yılında İbn Haldun'u Yeniden Okumak = International Symposium from Past to Future Ibn Khaldun Revisiting Ibn Khaldun at the Sexcentenary of His Death Symposium Book
1st Ibn Khaldun International Symposium
 
Ibn Haldun University
Ulubatlı Hasan Caddesi, No:2
34494 - Başakşehir, İstanbul, Turkey
e-Mail: meetings@ihu.edu.tr
Tel. +90 212 692 0 212